Wikipedia:Gä nzönî

Alöndö na Wikipedia

Sängö[ti gbian nda ti tënë ni]

  • Sepe nî fîtasû na ndö tî ködörö tî Afrîka
Dakôro. --Reder 23 juin 2011 à 19:51 (UTC)
  • Kinda na ndö tî 200 fîtasû


Anglëe[ti gbian nda ti tënë ni]

Hi, I request sysop access on sg.wikipedia here. --Reder 2 février 2011 à 21:01 (UTC)

Targets for 2012[ti gbian nda ti tënë ni]

  • Complete the articles relating to all African states
Done. --Reder 23 juin 2011 à 19:51 (UTC)
  • Reach the 200 articles

Who wants to replace the old logo in English with the new one in Sango?

Done  For[ti gbian nda ti tënë ni]

Not done  Against[ti gbian nda ti tënë ni]