Zûa

Alöndö na Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Laâ ngêli yângbö ngôrôngbi na zîa ngû na terê tî.

Mbênî zûa na Fidyïi.